Italo Masiello

Digitala lärprocesser i fokus i tvärvetenskaplig satsning inom pedagogik

Den digitala utvecklingen förändrar framtiden och därmed även de sätt vi undervisar och inhämtar kunskap på. Med erfarenheter inom psykologi, teknik, neurovetenskap och pedagogik har Italo Masiello därför en bakgrund som kommer väl till pass i hans nya roll som professor i pedagogik.

Italo Masiello är ny professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet med inriktning mot digitala lärprocesser, vilket på engelska har beteckningen EdTech, educational technology. Hans ämnesmässiga bakgrund är bred och har gett många värdefulla erfarenheter.

– Jag tog en examen i psykologi och började sedan plugga datasystemvetenskap samtidigt som jag arbetade som labbtekniker i en neurovetenskaplig forskargrupp i USA. Därefter flyttade jag till Sverige och började forska i neurovetenskap. Till slut hittade jag rätt på Karolinska Institutet inom medicinsk pedagogik, vilket kombinerade alla mina intressen och kunskaper inom psykologi, teknik, neurovetenskap och pedagogik.

Tvärvetenskaplig forskargrupp

På Linnéuniversitetet kommer Italo att etablera en tvärvetenskaplig forskargrupp med pedagoger, system- och medievetare, psykologer och designers. Målet är att skapa en stark forskningsstruktur som är på plats före sommaren.

– Vi kommer också att satsa på utbildning i form av ett nytt masterprogram i EdTech samt uppdragsutbildning. Det finns även redan olika idéer om samhällsengagemang och samverkan.

Italo kommer själv att forska om den förändring som idag sker i skolan när man vill utbilda elever som ska möta en annorlunda framtid och en arbetsmarknad som styrs mer och mer av digital teknik. ”Lärandet, när sker det, hur sker det och var sker det, när man använder ett nytt pedagogiskt verktyg som digital teknik?” Hans plan är att inte begränsa sig till ett specifikt område utan att ha dörrarna öppna för en mångfald av projekt.

Långsiktigt samarbete

Italo Masiellos nya tjänst är en del i det tioåriga samarbete mellan det växjöbaserade skol- och lärandeföretaget IST och Linnéuniversitetet som inleddes för en tid sedan.

– Utbildningsvetenskap är inte ett forskningsområde med stora finansiella resurser, så jag blev väldigt glad när jag läste att IST ville samfinansiera en professur som skulle driva forskning och utbildning på Linnéuniversitetet. Denna möjlighet som skapades inom just detta område var det som fick mig att söka tjänsten.

– Vi har kommit överens om strategiska insatser i form av forskning och utveckling, kapacitetsbyggande samt kompetensutveckling. Vi planerar långsiktiga forskningsprojekt såväl som olika utbildningsinsatser. Viktigt i sammanhanget är forskningsetik och integritet, något som naturligtvis också är reglerat.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?

– Det vetenskapliga ledarskap som ingår i rollen. Det har varit mitt mål att bli professor ända sedan jag disputerade och nu har jag kommit dit jag ville. Dessutom är den satsning som Linnéuniversitetet och IST har gjort så briljant att jag har svårt att förstå att just jag har fått ta emot detta. Följ min resa ... jag lovar att den kommer att bli spännande!

Film: Italo vill förbättra användningen av digital teknik i skolan.