Diskussioner om skolans digitalisering på RUC-rådet i Kosta.

Stort intresse för digitalisering i skolan

Digitaliseringen i våra skolor går rasande fort. Och intresset för fortbildning är stort inom lärarkåren. Ett framgångsrecept kan vara att involvera eleverna i utvecklingsarbetet, det framkom vid senaste RUC-rådet där digitalisering stod i fokus.

- Utvecklingen går fort inom digitalisering, säger Susanne Liedberg, utbildningsledare för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet.
På RUC-rådet 1 mars i Kosta fick deltagarna information om pågående forskning, utbud av kurser och olika insatser som finns tillgängliga för yrkesverksamma lärare. RUC betyder Regionalt utvecklingscentrum vid Linnéuniversitetet.

- För Linnéuniversitetet är det viktigt att samtala med representanter från skolorna i regionen så vi kan uppdatera kurser i lärarutbildningen men också för att kunna anpassa fortbildningsinsatser, säger Susanne Liedberg.
På förmiddagen fanns Katrin Lindwall, Karl Johan Rosqvist och Marcelo Milrad från Institutionen för datavetenskap och medieteknik på plats. Deras presentationer avslutades med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.
Bland annat framkom ett stort intresse för fortbildning, men då i en takt som är hanterbar för verksamma lärare.

Efter lunch fick deltagarna lyssna till IKT-pedagogen Jörgen Florheden från Kalmarsunds gymnasieförbund.
Jörgen delade med sig av praktiska erfarenheter från att försöka få hela verksamheten att ta del av den digitala utvecklingen. Deltagarna var mycket nyfikna på Jörgens positiva erfarenheter av att involvera eleverna i utvecklingsarbetet.

- RUC-rådet har tre träffar per år och deltagarna representerar alla nivåer från förskola upp till vuxenutbildning. Deltagarna kommer från de närliggande länen, främst Kronoberg och Kalmar, men även Blekinge och Jönköping. Både kommunala och fristående huvudmän finns representerade, säger Stefan Särnholm Ericsson som är en av tre utvecklingsledare på RUC.

Denna gång kunde han och kollegorna Olof Engblom och Hans-Göran Nygren räkna in närmare 35 deltagare, främst skolhuvudmännens utvecklingsledare och IT-samordnare som tog del av diskussioner om digitalisering i skolan.
Nästa RUC-råd äger rum den 14 maj. Läs gärna mer om verksamheten.