Alexander Lakaw

Doktorand i engelsk språkvetenskap vinner pris för bästa poster

Alexander Lakaw uppmärksammad vid den internationella språkkonferensen ICAME.

ICAME står för International Computer Archive of Modern and Medieval English och är en internationell grupp forskare inom språk- och datavetenskap som arbetar med att digitalisera engelska texter utifrån existerande texter.

Vid ICAMEs årliga konferens, som i år hölls i Tammerfors i Finland 30 maj till 3 juni, delas stipendiet Stig Johansson Bursary ut till den eller de författare som håller den bästa poster-presentationen. De postrar som deltar täcker ett brett spektrum av ämnen, från pågående projekt inom textinsamling till lingvistiska verktyg och forskningsrön.

Årets stipendium gick till Alexander Lakaw, doktorand i engelsk språkvetenskap vid Linnéuniversitetet som forskar inom korpuslingvistik, språkförändring och historisk språkvetenskap för hans presentation med titeln 'Here comes the Police! Here they come!': A diachronic corpus-based sociolinguistic study of agreement with collective nouns.