Studenter studerar

Drop- in Sök- och skrivhjälp på biblioteket

Bibliotekarier och texthandledare finns på plats för att svara på dina
frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande och studieteknik:

  • Vill du undvika att plagiera och ange korrekta referenser?
  • Vill du hitta artiklar som är peer reviewed?
  • Vill du lära dig söka och skriva på akademisk grund?

Ingen anmälan – bara kom!

Torsdagar 12-14
UB Kalmar: i infostråket på plan 1
UB Växjö: plan 2