Sökhjälp

Drop-in Sök- och skrivhjälp på biblioteket

Torsdagar kl. 12-14 kan du komma till Drop-in Sök- och skrivhjälp på biblioteket.

Bibliotekarier och texthandledare finns på plats för att svara på frågor om sökstrategier, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik under följande tider:

Torsdagar kl 12 – 14
Kalmar - i infostråket på plan 1
Växjö - plan 2, mellan röd och grön zon