Forskare som föreläser vid eHälsoinstitutets forskningseminarier

forskningsseminarier eHälsa

eHälsoinstitutet, plattform eHälsa och DISA eHealth vid Linnéuniversitetet fortsätter förra årets succé och bjuder in till en ny serie forskningsseminarier eHälsa. Allmänhet och yrkesverksamma inom kommun, landsting, myndigheter, företag och andra intresserade inom eHälsa hälsas varmt välkomna att följa oss på plats i salen eller på distans (Se även seminarierna live nedan).

eHälsoinstitutet LIVE: Nästa live-sändning: Felicia Gabrielsson Järhult 10/5 kl 10.00-11.30 “Digitala vårdmöten med läkare - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge.”

 

Vårens forskningsseminarer eHälsa 2019

18/1   Monika Jurkeviciute, “Standards and reality: the yin and young in evaluation in eHealth”

15/2  Nils Schömström, Från papperjournaler till eHälsa, Varför får vi det inte att fungera som vi vill?

29/3  Johanna Tell, “Implementering och användning av webbaserade nationella
riktlinjer inom barnhälsovården”

12/4  Viktor Kaldo, “Han vill använda AI för effektivare psykologisk behandling av psykisk ohälsa

10/5 Felicia Gabrielsson Järhult,  “Digitala vårdmöten med läkare  - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge.”

Sal: Azur, Universiteteskajen, Varvsholmen (Adress Norra Kajplanen 6)
Tid: Fredagar kl 10:00-11:30 (Obs, Viktor Kaldos startar kl 10.30-12.00)

Se våra tidigare forskningsseminarier

 

Digitala vårdmöten med läkare - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge 

Doktorand Felicia Gabrielsson Järhult berättar som sin studie som tittar på fakta och myter kring digitala vårdmöten med läkare.

 

Han vill använda AI för effektivare psykologisk behandling av psykisk ohälsa

Forskare Viktor Kaldo berättar om sin forskning kring att använda använda AI för effektivare psykologisk behandling av psykisk ohälsa

 

Viktigt att användarna är delaktiga vid implementering av nationella riktlinjer 

Johanna Tell, forskare och barnhälsosamordnare, berättar om sin forskning och sitt arbete med att implementera nationella riktlinjer för en mer jämlik barnhälsovård i Sverige

 

Från pappersjournaler till eHälsa - Varför får vi det inte att fungera som vi vill?

Nils Schönström, leg läkare och disputerad doktor, med lång erfarenhet av att arbeta med eHälsa på nationell nivå. Han ger en 20-årig tillbakablick inom eHälsas historia i Sverige och försöker svara på frågan: Hur får vi det att fungera som vi vill?

 

Standards and reality: the yin and young in evaluation in eHealth

Monika Jurkeviciute, gästföreläsare och doktorand vid Chalmers i Göteborg, berättar om sin forskning kring standarder, hur de påverkar och kan tillämpas i verkligheten.

 

Hur kan vi med enkla medel förbättra medicinsk rådgivning på distans?

Martin Östlund berättar om sin forskning kring medicinsk rådgivning på distans

 

 

Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

Film:Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

Utvärderingsexpert Evert Vedung: Tre nya vågor av utvärdering sedan 2010

Utvärderingsexpert Evert Vedung berättar om trender och nyheter inom utvärdering.


Forskarteam utvecklar app för att minska språkbarriärerna i vården

Jean Stevenson Ågren, forskare som tidigare arbetat som barnmorska

Anhöriga glöms bort när samhället och vården fokuserar på individen

Anhöriga glöms bort när samhället och vården fokuserar på individen

 

Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

Doktorand Ola Nordqvist berättar om sin påbörjade forskning kring D-vitaminminbrist och vissa läkemedel som kan orsaka benskörhet.

 

Hur kan vi förbättra digital samverkan i vården?

Forskare och konsult Sten-Erik Öhlund håller i sitt forskningsseminarium om hur vi kan förbättra digital samverkan i vården.

 

Var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras

Forskare Dino Viscovi presenterar sin nya forskning som visar att var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras.

 

Hur får vi mer tid med patienterna?

Hur får vi mer tid med patienterna?

Digitala vårdmöten:

 

Digitala vårdmöten med läkare - hett tyckande versus aktuellt kunskapsläge 

 

Hur kan vi med enkla medel förbättra medicinsk rådgivning på distans?

AI/Psykologi

Han vill använda AI för effektivare psykologisk behandling av psykisk ohälsa

 

Äldre och digitalisering

Ökad risk för utanförskap hos äldre när samhället digitaliseras

Var femte äldre stängs ute när samhället digitaliseras

 

Implementering

Viktigt att användarna är delaktiga vid implementering av nationella riktlinjer 

 

Utvärderingar

Standards and reality: the yin and young in evaluation in eHealth

Utvärderingsexpert Evert Vedung: Tre nya vågor av utvärdering sedan 2010

 

IT i vården:

Hur kan vi förbättra digital It i vården?

Hur får vi mer tid till patienterna?

 

Digitala hjälpmedel i vården

 

Övriga ämnen:

Anhöriga glöms bort när samhället och vården fokuserar på individen

Vissa läkemedel ökar risken för benskörhet

eHälsas historia Från pappersjournaler till eHälsa - Varför får vi det inte att fungera som vi vill?

Forskarteam utvecklar app för att minska språkbarriärerna i vården