Schack

Ekonomisk Debatt: Diskriminerar kunder utrikes födda företagare?

Mats Hammarstedt och Ali Ahmed har publicerat artikeln "Diskriminerar kunder utrikes födda företagare? Resultat från ett webb-baserat experiment" i Ekonomisk Debatt.

https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/46-7-aamh.pdf