Eldningsförbund i Växjö och Kalmar / Fire ban in Växjö and Kalmar

Vi ber studenter att vara uppmärksamma på att det råder eldningsförbud i Kronoberg län och Kalmar län. Det råder stor risk för brand i skog och mark. Eldningsförbudet gäller mot öppen eld utomhus, även i ordninggjorda eldstäder på marken. Det är inte tillåtet med grillning eller eldning i egen trädgård.

Läs mer om eldningsförbudet i Kronoberg län: https://vaxjo.se/arkiv/nyheter/nyheter/2018-07-26-senaste-nytt-om-brandrisken-i-kronobergs-lan.html

Läs mer om eldningsförbudet i Kalmar län här: https://kalmar.se/akutsidor/brand.html

We ask students to pay attention to the fact that there are fire bans in Kronoberg County where Växjö is situated, and in Kalmar County. There is a high risk of fire in forest and land. The fire ban is against open fire outdoors, even in orderly fireplaces on the ground. It's forbidden to light fires outdoors of any kind, even in your own garden or yard. 

Read more about the fire ban in Kronoberg County here: https://vaxjo.se/arkiv/nyheter/nyheter/2018-07-26-senaste-nytt-om-brandrisken-i-kronobergs-lan.html

Read more about the fire ban in Kalmar County here: https://kalmar.se/akutsidor/brand.html