Elias Broman och Hanna Farnelid får stipendium ur stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Elias Broman och Hanna Farnelid får stipendium ur stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond

Fredagen 25 maj mottar två forskare vid Linnéuniversitetet var sitt stipendium ur Kung Carl XVI Gustafs hand. Elias Broman, forskare i ekologi, får ett stipendium på 100 000 kr för sina studier om vad ultra-små bakterier gör under global uppvärmning. Hanna Farnelid, forskare i marin ekologi, får ett stipendium på 85 000 kr för sina studier om betydelsen av blågröna alger i kustnära miljöer.

Ultra-små bakteriers roll i en värld med fortsatt global uppvärmning

– Det är med glädje jag har fått detta stipendium som öppnar upp möjligheten för denna forskarstudie. Det sätter också Linnéuniversitetet på framkanten av det vetenskapliga fältet angående studerandet av ultra-små bakteriers roll under global uppvärmning, säger Elias Broman.

För att identifiera dessa ultra-små bakterier och studera hur de påverkar miljön och andra organismer krävs avancerad DNA ochRNA sekvenseringsteknologi. Elias kommer i sin forskning att fokusera på hur en förändring i temperatur påverkar biologisk mångfald av ultra-små och normalstora bakterier, samt hur ultra-små bakteriers metaboliska funktioner påverkar näringsämnen och utsläpp av växthusgaser.

– Detta stipendium ger möjligheten till en unik studie där prover från en miljö som kan jämställas med global uppvärmning kommer sekvenseras, säger Elias.

Kartläggning av små blågröna alger i kustnära miljöer

Små blågröna alger, picocyanobakterier, kan utgöra upp till 50 % av fotosyntetiserande bakterier i Östersjön och prognosen är att de kommer att öka ytterligare till följd av klimatförändringar. Hanna Farnelid har i sin forskning varit en pionjär inom genetisk kartläggning av mångfald, utbredning och aktivitet hos kvävefixerande cyanobakterier i världshaven. Denna kunskap har gjort det möjligt att identifiera ekologiska nischer och mekanismer hos tidigare okända organismer.

– Det är fantastiskt roligt att betydelsen av min forskning uppmärksammas och att vi får möjlighet att fullfölja vårt provtagningsprogram i Kalmarsund för att undersöka betydelsen av de allra minsta algerna i havet, säger Hanna Farnelid.
De alger jag studerar är så små så att det ser ut som en stjärnhimmel när man tittar på dem i mikroskåp, därför behövs modern DNA teknik för att ta reda på vilka de är och vilken betydelse de har i vår kustmiljö.

– Vi provtar varje vecka vid Kallbadhuset, en fantastisk vacker plats där vi har möjlighet att följa de snabba förändringarna som sker i algsamhället, säger Hanna.
Vi använder avancerad utrustning för att räkna celler och undersöka vilka pigment de har. Denna kunskap är viktig för att förstå vilken betydelse de har i kustnära miljöer.

Både Elias och Hanna ingår i Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems – EEMiS.

Kontakt

Elias Broman, elias.broman@lnu.se, 0480-446279
Hanna Farnelid, hanna.farnelid@lnu.se, 0480-446296
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, liv.ravnbol@lnu.se, 076-7603666