Bättre energisparinställningar på publika windowsdatorer

I syfte att bidra till universitetets hållbarhetsmål (länk https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/styrning-och-regelverk/styrdokument/hallbar-utveckling/) har bättre energisparinställningar för publika windowsdatorer implementerats (förändring CHG-174935)

(I nästa steg görs motsvarande inställningar för personaldatorer, mer information när det är aktuellt.)

Inställningarna skapar en balans mellan prestanda och energiåtgång och målsättningen är att användare inte ska märka någon skillnad, utan att skillnaden ses i energiåtgång. Beroende på om datorn är bärbar eller inte och om den går på batteridrift, eller har strömkabel ansluten så skiljer sig inställningarna något.