Judy Chow, Kristina Julin Nyquist, Gurdun Raye, Anders Svensson, Carina Elmqvist och Anders Svensson

Besök av Gudrun Raey från University of Calgary

CISA fick besök av forskaren Gudrun Raye från University of Calgary den 5-9 november 2018, för att bland annat diskutera möjligheter för studentutbyte, samarbete i forskarutbildningen och fortsatt forskningssamarbete.

Gudrun flyttade till Kanada 1984 och är utbildad sjuksköterska både i Kanada och ii Sverige. Idag är hon Assistant Professor vid University of Calgary i Kanada och forskar inom akutvård. Gudrun besökte CISA i Växjö och fick under sin vistelse besöka Växjö lasarett, diskutera om möjligheter för studentutbyte, samarbete i forskarutbildningen och diskutera möjligheter för fortsatt forskningssamarbete med CISA.

Gudrun Raey säger att besöket har gett stora möjligheter för framtida samarbeten både för studenter och forskare.