karta som visar aktiviteter från september 2017 till augusti 2018

Ett år med Unescoprofessuren – hur har det gått?

Den första utvecklingsrapporten från Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures, avseende perioden september 2017 till augusti 2018, är nu klar. I rapporten har den utveckling som hela gruppen gemensamt bidragit till under professurens första år sammanställts.

– Det har varit en bra start med mängder av presentationer och aktiviteter. Nästa år ska vi utveckla de olika insatserna ännu mer, där bland annat en workshop i Stockholm och en konferens i Amsterdam är i huvudfokus. Efter det kommer vi att lägga mer fokus på att skapa resurser för utveckling av utbildningar, säger Cornelius Holtorf, innehavare av Unescoprofessuren.

Om professuren

2017 tilldelades Linnéuniversitetet en Unescoprofessur inom framtidens kulturarv. Professuren är en av åtta Unescoprofessurer i Sverige, och den enda inom kultursektorn.