Utbildningsministern för högre utbildning och forskning

Ministerbesök: Vikten av ett inkluderande perspektiv i forskning och utbildning

Vår utbildningsminister för forskning och högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, besökte Linnéuniversitetet för att belysa vikten av det kollaborativa arbetet inom utbildning och forskning för ett fritt demokratiskt samhälle.

Under de fem veckorna som Linneaus Summer Acadamy hålls, arrangeras öppna föreläsningar för studenter och andra intresserade att ta del av. De öppna föreläsningarna kan ha olika innehåll, men tenderar att fokusera på multikulturalism, ett tema som är ständigt återkommande i Linnaeus Summer Acadamy. Tidigare öppna föreläsningar detta år har gästats av Cecilia Uddén på Sveriges Radio och David. E. Lindwall från U.S. Embassy. Inför den sista öppna föreläsningen välkomnades vår utbildningsminister Helene Hellmark Knutsson.

Helenes besök understryker den multikulturalism som Linnaeus Summer Acadamy står för och hur det bidrar till en värld av öppen utbildning och forskning. Linnéuniversitetets arbete för en allt mer kollaborativ och internationell utbildnings- och forskningsmiljö viktig när det kommer till samhällsutmaningarna vi står inför i framtiden.

Under Helenes föreläsning lades fokus på vikten av fri och öppen utbildning som nyckel när vi framöver bemöter samhällsproblem såsom fake news och klimatförändringar. Hon menar att vi behöver ordentliga fakta som bas för hur vi ser på världen om vi ska kunna lösa morgondagens problem. Fri, kollaborativ utbildning och forskning som välkomnar digitalisering och globalisering är så vi kommer dit.

Föreläsningen avslutades med en öppen frågestund där studenterna fick ställa frågor till utbildningsministern.