cyklar

Examensrätt för forskarutbildning i nationalekonomi ifrågasatt

Linnéuniversitetets examensrätt för forskarutbildning i nationalekonomi ifrågasätts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som har bedömt att utbildningen har bristande kvalitet. Universitetet har nu ett år på sig att rätta till bristerna.

Kvaliteten i Linnéuniversitetets forskarutbildning i nationalekonomi ifrågasätts av UKÄ vid den utvärdering som samtliga landets forskarutbildningar i nationalekonomi har genomgått. Det innebär att universitetet nu har ett år på sig att åtgärda de brister som finns.

UKÄ anser att i fyra av de fem bedömda områdena håller utbildningen god kvalitet, men de menar  att den låga omfattningen av obligatoriska kurser är en brist i utbildningen. Bedömargruppen ser även brister i kvalitetssäkring och kontinuitet som bör åtgärdas.

– Vi har tagit del av att UKÄ har ifrågasatt vår forskarutbildning i nationalekonomi. Vi tar deras kritik på största allvar. Vi har redan påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att åtgärda bristerna, säger Helén Anderson, dekan vid Ekonomihögskolan.

Kontakt

Helén Anderson, dekan vid Ekonomihögskolan, telefon 0470-76 78 28
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05