campus

Examensrätt för forskarutbildning i psykologi ifrågasatt

Linnéuniversitetets examensrätt för forskarutbildning i psykologi ifrågasätts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), som har bedömt att utbildningen har bristande kvalitet. Universitetet har nu ett år på sig att rätta till bristerna.

Kvaliteten i Linnéuniversitetets forskarutbildning i psykologi ifrågasätts av UKÄ vid den utvärdering som samtliga landets forskarutbildningar i psykologi har genomgått. Det innebär att universitetet nu har ett år på sig att åtgärda de brister som finns.

UKÄ anser bland annat att forskarutbildningsmiljön är sårbar eftersom den är liten och inrymmer få doktorander, och några av dem finns inte på plats på Linnéuniversitetet på heltid. UKÄ ifrågasätter därför hur pass delaktiga de är i universitetets verksamhet. Vidare anser UKÄ att kursutbudet behöver stärkas, för att försäkra att doktoranderna har tillräckligt kunnande om psykologiska teorier.

– Vi har tagit del av att UKÄ har ifrågasatt vår forskarutbildning i psykologi. Vi tar kritiken på största allvar. Vi ska nu ta fram en handlingsplan för att åtgärda de brister som finns, säger Ian Nicholls, dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap.

Kontakt

Ian Nicholls, dekan vid fakulteten för hälso- och livsvetenskap, telefon 0480-44 62 58
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05