studenter

Färre sökande till Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet minskar i antal sökande men behåller sin plats som Sverige sjätte mest sökta lärosäte.

När Antagning.se stängde ansökningen inför hösten 2018 natten till den 17 april såg Universitets- och högskolerådet en generell minskning i landet med 2 procent jämfört med förra året. För Linnéuniversitetets del visar årets siffror en minskning av det totala antalet sökande med närmare 10 procent.

– Vi ser allvarligt på de negativa siffrorna, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet. Vi har redan påbörjat en process med att se över vårt programutbud och dessa siffror understryker vikten av detta arbete. Vi behöver också öka vår kunskap om vilka faktorer som påverkar studenter i deras val av utbildning och lärosäte.

Linnéuniversitetets siffror från 2017 och 2018 är dock inte helt jämförbara. Till viss del kan det förklaras av strategiska beslut. Jämfört med förra antagningsomgången finns det färre program att söka och dessutom har universitetet bytt studiehanteringssystem, vilket påverkar statistiken.

– Detta kan vara en del av förklaringen, men inte hela. Därför blir analysen extra viktig i år, säger Magnus Källström, sektionschef och ansvarig för studentrekrytering. Dagens siffror är dock inte slutgiltiga. De viktigaste siffrorna får vi vid terminsstart när vi ser hur många som påbörjar sina studier. Man kan fortsätta att söka till program och kurser och vi påbörjar nu vår efterrekrytering.

Kontakt

Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet, telefon 072-573 68 00, e-post peter.aronsson@lnu.se
Magnus Källström, sektionschef på kommunikationsavdelningen, telefon 072-177 11 55, e-post magnus.kallstrom@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05, e-post annika.sand@lnu.se

Topp tio program vad gäller antal förstahandssökande

 1. Ledarskap och organisation, 549
 2. Webbprogrammerare, 410
 3. Sjuksköterskeprogrammet, 380
 4. Förskollärarprogrammet, 377
 5. Socionomprogrammet, 304
 6. Grundlärarprogrammet, 250
 7. Ämneslärarprogrammet, 250
 8. Civilekonomprogrammet, 231
 9. Psykologprogrammet, 226
 10. Skogskandidatprogrammet, 186

Topp tio kurser vad gäller antal förstahandssökande

 1. Socialrätt I, 478
 2. Psykologi I, 288
 3. Projektledning I, 207
 4. Hållbart familjeskogsbruk I, 177
 5. Illustration I, 175
 6. Idrottens träningslära, 166
 7. Strategisk kommunikation, 162
 8. Kreativt skrivande I, 152
 9. Engelska för internationell sjukvård, 125
 10. Digital bildbehandling, 117
  Musikproduktion I, 117