CIRTOINNO

Fokus på CIRTOINNO i ny UNWTO-publikation “Lead, Innovate, Finance, Empower”

CIRTOINNO-projektet och vad vi hittills uppnått presenteras i UNWTOs annual magazine 2017/2018 “Lead, Innovate, Finance, Empower” under titeln: “Supporting tourism’s transition towards a circular economy - A look of UNWTO at Pomerania Development Agency’s CIRTOINNO project”.

Fokus ligger på den nyutkomna handboken i cirkulär ekonomi för turismbranschen som Linnéuniversitetet har bidragit till: "Destination: A circular tourism economy. A Handbook for transitioning toward a circular economy within the tourism and hospitality sectors in the South Baltic Region".

Även den uppdragsutbildning som tas fram av Linnéuniversitetet i samarbete med andra partners nämns som kärnan i CIRTOINNO-projektet. Du kan hitta artikeln på sida 32-33 i UNWTOs publikation: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/20172018amagfinalcompressed.pdf

Nästa utbildning i cirkulär ekonomi för företagare inom turism hålls i oktober på Bornholm. Då får företagare från Sverige, Litauen och Polen möjlighet att ta del av expertis inom Design Thinking och Business Model Innovation för att underlätta införandet av cirkularitet i företagen. Erbjudandet gäller företag i Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.

Kontakta projektledare hos Linnéuniversitetet Lina Lindell för mer information.

Företagare utbildas i Design Thinking
Företagare utbildas i Design Thinking med syfte att underlätta införandet av cirkulära lösningar inom turismnäringen. Modulen är en av flera som ingår i den uppdragsutbildning som Linneuniversitetet leder. Foto: ARP, Gdansk.