Cecilia Fagerström

Förbättrad livskvalitet och hälsa bland äldre står i fokus för ny professor

Cecilia Fagerström har blivit befordrad till ny professor i vårdvetenskap. Hennes forskning handlar om att förbättra livssituationen för äldre med komplexa hälsoproblem med hjälp av ehälsa och strukturerade vårdprocesser, särskilt utifrån personcentrerad vård och forskning om välbefinnande.

Cecilia Fagerström är sjuksköterska och har sedan sin examen jobbat med utbildning och strategiska frågor inom utbildning. Hon har även arbetat i flera nationella och internationella forskargrupper. 

− I min forskning brinner jag för att ta fram kunskap om äldres livsvillkor och livskvalitet, och hur vi med ehälsa kan förbättra för personal och patienter, säger Cecilia Fagerström.

Målet är att utveckla strukturer i vården så att inte hälsoproblem och sjukhusbesök tar över vardagen, med risk att livet som äldre bli begränsat och möjlighet till livskvalitet reduceras. I syfte att förbättra äldres livskvalitet, är det också angeläget att stödja personalen som ska möta äldre personer genom att utveckla verktyg, stöd och beslutsunderlag utifrån deras behov, för att de ska kunna göra rätta bedömningar.

Just nu arbetar Cecilia Fagerström tillsammans med juniora och seniora forskare i en forskargrupp kring frågor om svårläkta sår. Sårsmärta och infektion är inte ovanligt för äldre patienter och i forskargruppen arbetar man med att ta fram kunskap för att bättre kunna få till en adekvat smärtlindring och antibiotikaanvändning och i förlängningen också bidra till en snabbare läkningsprocess med minskat lidande för patienten.

Ett annat av hennes projekt handlar om att förbättra kontinuiteten i vården för att personer med komplexa vårdbehov ska få en säker och trygg vård genom hela vårdkedjan. Här lyfter man fram vikten av sömlösa övergångar och koordinering av vård i hemmet. Cecilia Fagerström har ytterligare ett projekt på gång, som kommer att undersöka hur man kan förebygga ohälsa genom att minska stillasittande bland äldre och genom bättre och känsligare screeninginstrument för rörlighet, en viktig hälsoparameter vid många åldersrelaterade problem.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?

− För mig betyder det otroligt mycket, säger Cecilia Fagerström. Det är en förmån att få arbeta på ett stort universitet som Linneuniversitetet och här träffa och arbeta med så många kreativa och engagerade människor med varierande erfarenheter i nya konstellationer. Just nu diskuteras också en klinisk professur tillsammans med Landstinget Blekinge. Som professor i vårdvetenskap får jag möjlighet att ta fram underlag till beslut inom hälso- och sjukvård med målsättningen att göra vården bättre för både patienter och personal. Det är ett stort ansvar men samtidigt känns det spännande och utmanande att få vara med att utveckla och forma framtidens hälso- och sjukvård.

Film: Brist på diagnos gör att svårläkta sår kan behandlas fel.