Schack

Föreläsning på Växjö kommun om integration av utrikes födda

Mats Hammarstedt höll den 4 maj en föreläsning om integration av utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden på Växjö kommun. Föreläsningen var en del av programmet vid Växjö kommuns besök från nordiska vänorter.