Forskande lärare i naturvetenskapens och teknikens didaktik

Forskande lärare i naturvetenskapens och teknikens didaktik

Ansök om att bli antagen som licentiand till den nationella forskarskolan Lic-FontD4.

Ta chansen - bli en forskande lärare!

Var med och bidra till att utveckla framtidens skola.
Lämna din ansökan elektroniskt till Linköpings universitet.
För mer information se liu.se/forskning/fontd

Skicka in dina ansökningshandlingar per post, med poststämpel senast 14/12 2018 till: Mats Lindahl, Inst. f. Kemi och Biomedicin, Linnéuniversitetet, 39182 Kalmar.
Kontaktperson vid Linnéuniversitetet är Mats Lindahl, mats.lindahl@lnu.se.

Huvudsakliga forskningsområden vid Linnéuniversitetet är:

  1. Språkliga aspekter på lärande
  2. Klassrumspraktik kring Samhällsfrågor med Naturvetenskaplig Innehåll (SNI)
  3. Utveckling av autenticitet med IKT i klassrummet
  4. Barns abstrakta tänkande kring naturvetenskap
  5. Lärares och elevers användning av representationer i klassrummet

Länk till forskargruppen Centrum för Naturvetenskapens Didaktik