Forskare från Linnéuniversitetet höll föredrag på Helixdagen

Den 24 oktober gick Helixdagen av stapeln på HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet. Linnéuniversitetet representerades av Malin Tillmar och Erik Rosell som tillsammans med sina kollegor från LiU höll föredrag om sektorsamverkan.

Helixdagen 2018 lockade 130 deltagare som fick lyssna på föredrag om aktuell arbetslivsforskning på både nationell och internationell nivå. Malin Tillman och Erik Rosell från Linnéuniversitetet berättade om sin rapport.

Föredrag på Helixdagen

I rapporten Sektorsövergripande samverkan beskriver forskare från Linnéuniversitetet och LiU tre projekt där aktörer från olika delar av samhället har samarbetat. Det gäller ett kooperativ, ett projekt och ett partnerskap med deltagare från privata företag, offentlig sektor och civilsamhället. Arbetet har bland annat gällt hjälp till EU-migranter och funktionshindrade.

– Samarbetet har fungerat bättre än vi väntade oss. Men det förutsätter eldsjälar med stark drivkraft och att man har respekt för varandras olikheter, säger Malin Tillmar från Linnéuniversitetet.

På ett organisatoriskt plan krävs att ledningen prioriterar samverkan och att samhället hjälper till med finansieringen. Utmaningar för projekten har varit sårbarheten då nyckelpersoner slutat, osäkerhet om framtiden och krockar mellan arbetssätt i olika sektorer.

En längre artikel om Helixdagen finns att läsa på LiU:s hemsida.