Forskare i datavetenskap får best paper award på stor europeisk konferens

Danny Weyns och Muhammad Usman Iftikhar presenterade ett nytt tillvägagångssätt för automatisering av hantering av applikationer för Sakernas internet på European Conference on Software Architecture (ECSA 2018).

ECSA 2018, den tolfte upplagan av European Conference on Software Architecture, gick av stapeln I Madrid den 24 till 28 september. Priset för best paper på konferensen gick till "Applying Architecture-based Adaptation to Automate the Management of Internet-of-Things", en forskningsartikel skriven av Danny Weyns och Muhammad Usman Iftikhar från institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Linnéuniversitetet tillsammans med Danny Hughes och Nelson Matthys från universitetet KU Leuven och VersaSense i Belgien.

I forskningsartikeln presenteras ett nytt tillvägagångssätt för att automatisera hanteringen av applikationer för Sakernas internet (Internet of Things; IoT). Tillvägagångssättet är empiriskt validerat för ett IoT-nätverk som används i Leuven. Resultaten visar att tillvägagångssättet kan minska kostnaderna för underhåll avsevärt jämfört med operatörer som hanterar nätverkets underhåll manuellt (vilket är vanligt idag). Dessutom garanterar tillvägagångssättet systemkraven dygnet runt oavsett osäkerheter som systemet råkar ut för, något som i princip är omöjligt för manuella operatörer att uppnå.

Läs forskningsartikeln

Besök ECSA