uppställning för vibrationstest

Forskare i maskinteknik organiserar temaområde på internationell konferens om ljud och vibrationer

Professor Lars Håkansson ansvarar för temaområdet Acoustical Measurement and Instrumentation vid ICSV25 i Japan, i samarbete med lektor Andreas Linderholt, båda vid institutionen för maskinteknik.

8-12 juli 2018 samlas forskare och ingenjörer från hela världen till den tjugofemte upplagan av International Congress on Sound and Vibration (ICSV25). Detta är en av de stora internationella konferenserna om ljud och vibrationer och den hålls i Hiroshima i Japan.

ICSV25 innehåller sexton temaområden och för ett av dessa ansvarar Lars Håkansson, professor i maskinteknik vid Linnéuniversitetet. Temaområdet heter Acoustical Measurement and Instrumentation och omfattar alla aspekter inom området mätning av ljud och vibrationer. Lars Håkansson, Andreas Linderholt, universitetslektor i maskinteknik vid Linnéuniversitetet, samt Claes Hedberg, BTH, kommer även att ansvara för en så kallas structured session inom temaområdet med titeln Sound and Vibration Measurements and Analysis.

– Vår forskning i maskinteknik står sig väl internationellt och det är mycket hedrande att vi har en så viktig roll i en av de stora konferenserna inom området, säger Lars Håkansson.

Läs mer om konferensen på ICSV25:s webbplats.