Responsive header image

Forskare inom filmvetenskap visar ny sida av aidsaktivismen

Filmvetaren Dagmar Brunow har undersökt representationen av mångfald i den globala aidsaktivismen för att problematisera bilden av aktivismen som vit och västerländsk. Forskningen tar avstamp i 700 timmar dokumentärfilm ur Karolinska Institutets Face of AIDS-arkiv. I filmerna porträtteras sjuka, aktivister, läkare och vårdpersonal – en jorden runt-resa i aidsaktivismens mångfald, som är angelägen att synliggöra än i dag.

– Jag forskar om hur vi kan skapa olika ingångar i samlingar av digitaliserat material, och hur vi kan se filmerna i en ny kontext, i ett aktuellt perspektiv. Det är ett sätt att aktualisera och tillgängliggöra vårt kulturarv till nya generationer och öka mångfalden i presentationen, säger Dagmar.

Arkivet bygger på regissören Staffan Hildebrands dokumentärfilmer, som han började skapa på 1980-talet. Hildebrand började i Sverige och fortsatte att dokumentera aidsaktivism i hela världen. Arkivet visar en mångfald bland aktivister avseende ålder, genus, sexualitet och etnicitet. Denna representation står i motsats till mediebilden där en vit och västerländsk aktivism dominerade; en bild av att "vi måste hjälpa de i Afrika att kämpa mot aids". Att synliggöra aktivismens mångfald är angeläget för bilden av aids i dag, menar Dagmar.

– Det är viktigt dels representationspolitiskt, dels ur folkhälsosynpunkt. Vilka röster kommer till tals? Hur skyddar vi oss i dag? Aids känns inte aktuellt för den yngre generationen eftersom människor inte dör på samma sätt i dag som de gjorde för 30 år sedan.

Mångfalden förvånar till viss del Dagmar. Logiskt var det inte förvånande eftersom aids är en global sjukdom, om än mer förekommande i u-länder, men det krävdes mycket mod att vara öppen aktivist i vissa av länderna. Dagmar upptäckte i materialet en kamp att förbättra för andra – trots att de själva var döende i sjukdomen.

I dag finns bromsmediciner mot hivinfektionen, men sjukdomen är alltjämt dödlig. Aidsfrågan är aktuell och det finns ett stort intresse för historien, vilket bland annat filmatisering av Jonas Gardells romansvit "Torka aldrig tårar utan handskar" visade när den hade premiär 2012.

Dagmar ska forska vidare inom området, och intresserar sig nu för åldrande med hivinfektionen. I samverkan med Karolinska Institutet och Staffan Hildebrand (ett samarbete som pågått under två år) vill hon i en tvärvetenskaplig studie intervjua äldre hivsmittade personer i Kronobergs län – samtidigt som hon sneglar över Atlanten.

– Det finns många idéer och många konstellationer. Ambitionen är att forska om ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power)-arkivet i New York. Denna studie är en del av forskningen som vi bedriver inom filmvetenskapen vid Linnéuniversitetet. Vi satsar tillsammans med ämnen inom hälsa och vård på att bygga en kunskapsmiljö inom medical humanities, med utgångspunkt i vår samverkan med Face of AIDS-arkivet, säger Dagmar Brunow.

Kontakt
Dagmar Brunow, 0470–76 78 41, dagmar.brunow@lnu.se