Malin Tillmar

Forskarlunch om entreprenörskap

Malin Tillmar, professor i entreprenörskap, medverkade på forskarlunch i Videum Science Park. Tillmar berättade om sin forskning kring entreprenörskap. Hon spår att framtiden tillhör gränsgångarna som bygger broar mellan sektorerna offentligt, privat och civilsamhället.

Malin Tillmar tipsade om Global Report 2017/2018 som görs av GEM (The Global Entrepreneurship Monitor) – världens största studie kring entreprenörskap: https://www.gemconsortium.org/report/50012