Responsive header image

Nu börjar det hända saker!

Med snart 110 chefer engagerade i att utveckla innovationsdrivande ledarskap - då börjar det hända saker!
Det märks inte minst när forskare och processledare samlas för att utbyta erfarenhet.

Under snart ett och ett halvt års tid har Centrum för ledarskap i Småland samlat ledare i utvecklingsgrupper. I varje grupp finns en processledare och en forskare som bland annat bidrar med kunskap och utmaningar till deltagarna. Men de samlar också på berättelser om hur ledare gör för att förändra och förnya i sina organisationer. Alla dessa berättelser utgör underlag för forskning och kunskapsbyggade om ledarskap.

Och här blir det intressant! Vem vill inte veta hur man lyckas med förändring? Vårt fokus är att ledarskapet har stor betydelse för förändringsarbetet, för innovation och nytänkade. Vi bygger den kunskapen tillsammans med verksamma chefer i ett långsiktigt projekt. 

Vi startar snart vår 19:e och 20:e ledarutvecklingsgrupp, bland annat i Emmaboda/Torsås och i Jönköping. En framgångsfaktor är att deltagarna kommer från både privat och offentlig verksamhet, ibland också från ideell verksamhet. Erfarenhetsutbytet över gränserna är oerhört intressant! 

Härom dagen samlades forskare och processledare för att byta diskutera erfarenhet, metoder och insikter - dels för långsiktig forskning men också för att löpande dela med sig av till cheferna i alla ledarskapsgrupper. 

Nyfiken? Läs mer om Centrum för ledarskap här.