Responsive header image

Forskarskola för socialarbetare till Linnéuniversitetet

Det nationella forskningsrådet FORTE har gett fyra universitet i uppdrag att gemensamt starta en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten. Linnéuniversitetet är en av parterna.

Forskarskolan är en stor satsning för långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten och riktar sig till yrkesverksamma inom detta område. Satsningen har en budget på 10 miljoner per år och ska pågå under åtta år.

Tanken är att tio personer om året ska antas för forskarutbildning på licentiatnivå (vilket motsvarar en halv doktorsexamen) och att de ska kombinera forskarstudierna med sitt ordinarie arbete. Utbildningen ska ske på halvtid och beräknas ta fyra år. Deltagarna varvar kurser med ett eget forskningsprojekt och knyts till ett av de fyra lärosätena där de handleds.

Detta är en efterlängtad satsning menar Verner Denvall och Torbjörn Forkby, professorer i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.
- Vi är glada för att vi fått förtroendet att genomföra detta. För oss kommer det att innebära att vi kan stärka vår forskarutbildning och våra forskningsmiljöer. Och för de kommuner som medverkar innebär det att de förutom att stimulera karriärer och kunskap hos sina medarbetare får möjlighet att utveckla relationerna med vårt universitet samt inte minst beforska områden de behöver mer kunskap om, säger Verner Denvall.

Härnäst kommer man att kontakta kommuner i regionerna omkring Linnéuniversitetet och hjälpa till att formulera relevanta forskningsprojekt. Forskarskolan kommer att finansiera kurser, seminarier handledning och halva lönekostnaden, arbetsgivaren medfinansierar resten. De första doktoranderna beräknas börja hösten 2019.

Forskarskolan administreras av Lund och Malmö Universitet. Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet ingår i det gemensamma partnerskapet.