Gravid

Forskarteam utvecklar ny app för att minska språkbarriärer inom hälso- och sjukvård

Idag finns det ett kommunikationsproblem inom svensk hälso- och sjukvård då ett ökat antal patienter inte talar svenska. Nu arbetar ett forskarteam för att ta fram en app som ska underlätta kommunikation och information mellan barnmorskor och gravida som inte behärskar svenska

– Gravida har idag rätt till tolk men ibland förstår tolken inte vissa medicintekniska ord och ibland vågar den gravida inte svara på känsliga frågor om det är en manlig tolk, säger forskare Jean Stevenson Ågren som tidigare jobbat som barnmorska.

Fredag den 12 oktober bjuder hon in till ett forskningsseminarium där hon berättar om arbetet med att ta fram en app med målet att minska språkbarrier
inom hälso- och sjukvård.

– Vi vill öka patientsäkerheten för blivande mammor och deras barn. På sikt hoppas vi att appen ska kunna användas inom flera områden i hälso- och sjukvården.