hus B+D i Växjö

Forskarutbildningen i datavetenskap får betyget hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på 14 utbildningar på forskarnivå inom datavetenskap. Linnéuniversitetets forskarutbildning i ämnet får betyget "hög kvalitet".

Kvaliteten hos utbildningen på forskarnivå inom datavetenskap vid Linnéuniversitetet, vilken leder till licentiat- eller doktorsexamen, är hög. Den bedömningen gör Univeritetskanslersämbetet, UKÄ, efter att ha granskat 14 forskarutbildningar i ämnet.

I sitt omdöme skriver UKÄ att de tre ingående ämnena datavetenskap, informatik och medieteknik är såväl teoretiskt som metodologiskt väl definierade. Ämnena har goda erfarenheter av att låta professorer verksamma vid utländska lärosäten ingå i handledargrupper och bedömargruppen ser detta som ett gott exempel på samverkan med andra lärosäten.

Interna seminarier, presentationer i samband med konferenser, populärvetenskapliga presentationer och institutionstjänstgöring bidrar tillsammans till att måluppfyllelse avseende kunskapsformen färdighet och förmåga kan säkerställas. Forskningen är mestadels tillämpad och genomförs i samarbete med näringslivspartners.

Utbildningen har även kopplingar till nationella forskarskolor inom ämnet och till olika branschorganisationer, och bedöms förbereda väl för ett arbetsliv såväl inom som utanför akademin. Bedömargruppen lyfter också fram att arbetsmarknaden för nyutexaminerade doktorer i datavetenskap är mycket god.

Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik, är mycket nöjd med utvärderingens resultat.

– Vi ser UKÄs mycket positiva omdöme som en bekräftelse på att det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom forskarutbildningen i data- och informationsvetenskap fungerar. UKÄs utlåtande visar att vår planerade utbyggnad av forskarutbildningen inom området med bland annat industriforskarskolor kan göras på en stabil grund av hög kvalitet.

Mer information

Staffan Carius, dekan vid fakulteten för teknik, telefon 070-879 54 66, e-post staffan.carius@lnu.se
Anders Runesson, kommunikatör, telefon 0470-70 81 70, e-post anders.runesson@lnu.se

Läs hela omdömet från Universitetskanslersämbetet.