hus F i Växjö

Forskarutbildningen i pedagogik får betyget hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet har granskat kvaliteten på 20 utbildningar på forskarnivå inom pedagogik. Linnéuniversitetets forskarutbildning i ämnet får betyget "hög kvalitet".

Kvaliteten hos Linnéuniversitetets utbildning på forskarnivå inom pedagogik, vilken leder till licentiat- eller doktorsexamen, är hög. Den bedömningen gör Univeritetskanslersämbetet, UKÄ, som granskat kvaliteten hos 20 forskarutbildningar i ämnet.

I sitt omdöme skriver UKÄ att doktorandernas deltagande i sex aktiva forskargrupper ger dem tillgång till nationella och internationella forskningsnätverk, liksom möjligheter att samverka med aktörer utanför akademin. Kurser, seminarier, handledning och deltagande i nationella och internationella konferenser bidrar till att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse vad gäller utformning, genomförande och resultat.

Bedömargruppen ser också positivt på att Linnéuniversitetet intensifierar ett program för att stödja kvinnliga forskares meritering mot docent- och professorskompetens med syftet att åstadkomma en bättre balans mellan kvinnor och män.

Mer information

Ninni Wahlström, dekan vid fakulteten för samhällsvetenskap, telefon 072-205 96 98
Anders Runesson, kommunikatör, telefon 0470-70 81 70

Läs hela omdömet från Universitetskanslersämbetet.