Djupvik

Forskningsprojekt ska förenkla för företagare inom turism att arbeta med hållbarhet

Linnéuniversitetet är samordnare i ett nytt forskningsprojekt som ska lyfta fram kustnära områden i södra Östersjöområdet som attraktiva destinationer.

– Fokus för projektet är så kallad wellbeingturism, berättar projektledare Lina Lindell. Wellbeingturism bygger på hållbarhet, men det är ett mer holistiskt begrepp som innefattar välmående för besökaren, men också för aktören och samhället som erbjuder tjänsterna. Det innefattar välmående på kroppslig, mental och själslig nivå, förklarar Lina Lindell vidare. Wellbeing är ett tillstånd av balans och harmoni.

Projektet handlar om att förenkla för företagare inom turism att erbjuda produkter och tjänster inom wellbeing, samt att lyfta fram kustnära områden i södra Östersjöområdet som attraktiva destinationer för denna form av turism.

Vad ska ni konkret göra i projektet?

– Vi kommer att börja med att arbeta fram konceptet wellbeingturism mer tydligt och skräddarsy det för södra Östersjöområdet och även för de lokala regionerna. Vi ska ta fram guidande material över till exempel vilka kriterier som bör uppfyllas för att anses bidra med wellbeingprodukter och tjänster, och hur man kan marknadsföra dessa på ett bra sätt.

– Vidare kommer vi att samla aktörer som vill lära sig mer och engagera sig i wellbeing. Företagare kommer att ha möjlighet att få rådgivning och vara med på seminarier och studieresor. Vi kommer också att skapa en webbaserad wellbeing-atlas för att synliggöra var det finns möjligheter att uppleva wellbeingrekreation.

Vilka resultat förväntas projektet ge?

– Förväntade resultat är bland annat att medvetenheten kring wellbeing ökar, att fler företagare inom turism vågar satsa på hållbarhet och hälsofrämjande rekreation, och att vi får fler besökare till våra fantastiska natur- och kulturområden och att besöken sker under större del av året.

Hur ser projektorganisationen ut?

– Linnéuniversitetet är samordnare, eller så kallad lead partner, för projektet som ska pågå i totalt tre år, säger Lina Lindell. Vi är nitton partners från Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Vi har tidigare fått finansiering för förberedelseprojekt under tiden 2016–2017.

Teamet på Linnéuniversitetet består utöver Lina Lindell av Setayesh SattariStefan Lagrosen, Emily Höckert och Christer Foghagen. Övriga svenska partners i projektet är Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kalmar. Borgholms kommun, Ölands Turism samt Kalmarsund Promotion är så kallade associerade partners.

Fakta:

Projektnamn: Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for Good Practices & Promotion
Finansiärer: Projektet finansieras av the European Regional Development Fund (ERDF) under the Interreg South Baltic Programme 2014–2020.
Tidsperiod: 2018-07-01–2021-06-30
Mer information på projektwebben: Lnu.se/wellbeing

Kontakt

Lina Lindell, projektledare, 0470-76 72 38, 070-245 18 87, lina.lindell@lnu.se

Carina Sörgårn, kommunikatör, 0470-70 85 52, carina.sorgarn@lnu.se