Responsive header image

eHälsoinstitutet studerar satsning på äldres användning av läkemedel

Sveriges 1400 apotek gör nu tillsammans med eHälsomyndigheten, Unionen och Apotekarsocieteten en gemensam satsning då apotekskunder som är 75 år eller äldre ska erbjudas en genomgång av sina läkemedel via EES (Elektroniskt Expertstöd). eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet har fått uppdraget att följa upp satsningen.

Under perioden 9-15 april ska apotekskunder som är 75 år eller äldre erbjudas en genomgång av sina läkemedel genom Elektroniskt expertstöd (EES). EES är ett beslutsstöd som till exempel kan varna om kunden får en felaktig dos av ett läkemedel eller äter flera olika mediciner som kan påverka varandra.

I samband med satsningen har eHälsoinstitutet vid Linnéuniversitetet fått i uppdrag att undersöka hur elektroniskt expertstöd används av farmaceuter på apotek för att förbättra läkemedelsanvändningen hos patienter som är 75 år eller äldre.

– Forskningen kommer att inriktas på hur mycket farmaceuterna använder EES för äldre, hur många potentiella läkemedelsrelaterade problem som upptäcks och åtgärdas samt vilka typer av problem som är vanligast, säger Tora Hammar, forskare vid eHälsoinstitutet på Linnéuniversitetet.

Målet med satsningen är att farmaceuter med hjälp av EES i större utsträckning ska kunna upptäcka felaktiga doser, dubbelförskrivningar och läkemededelsinteraktioner med syfte att förbättra läkemedelsanvändningen för individer 75 år eller äldre.

Resultatet kommer att publiceras under andra halvan av 2018. 

Se även pressmeddelande från: 
eHälsomyndigheten:Apotekens seniorvecka 2018 har fokus på äldres läkemedel

Sveriges Apoteksförening: Idag startar apotekens seniorvecka – fokus på att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling