Brand på landsväg bredvid skog

Framsteg för tvärvetenskapligt samarbete mellan FHL och FTK

Ett FoU-projekt för förbättrade krishanteringsövningar med drönarteknik och interaktiv video har nyligen lyckats få tre artiklar publicerade samt fått finansiering för en ansökan till EU:s ramprogram för forskning Horisont 2020.

Projektet går ut på att utveckla en datorbaserad interaktiv krisövning som är tids- och kostnadseffektiv och därmed möjliggöra regelbundna krisövningar. Med hjälp av drönarteknik och 360-graders GoPro-kameror går det att skapa interaktiva övningar som ska användas inom krishanteringssystemet: larmcentral, polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, akutsjukvård, intensivvård, anestesivård och operation.

Vid Linnéuniversitetet är institutionen för hälso- och vårdvetenskap/CISA och institutionen för datavetenskap och medieteknik ansvariga för projektet. Det finns också ett samarbete med andra institutioner vid Linnéuniversitetet samt myndighetsorganisationer.

Projektet har nu fått en artikel publicerad i Springer's tidskrift "Smart Learning Environments" och två artiklar publicerade till konferenserna ”Emergency nursing & Trauma care” i Nederländerna och ”International Conference on Computers in Education 2018” i Filipinerna. Dessutom har projektet fått 150 000 kr av myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att göra en Horisont 2020-ansökan.

Läs mer om projektet här

Läs artikeln i Smart Learning Environments