natur

Framtidens strålande minne – varför arkeologi behövs i frågor om kärnavfall

Den 4 maj deltar Anders Högberg och Cornelius Holtorf, båda professorer i arkeologi vid Linnéuniversitetet, i The Nuclear Culture Roundtable on Memory and Future of Radioactive Deep Time i Malmö. Evenemanget arrangeras av Malmö Konstmuseum tillsammans med Linnéuniversitetet och Inkonst, Malmö. I fokus är frågan om kärnavfall som ett framtida kulturarv.

Är platser för förvaring av kärnavfall ett framtida kulturarv – och vad vill vi berätta för framtiden om dessa platser? Det är bland annat dessa frågor som arkeologerna Anders Högberg och Cornelius Holtorf undersöker – och det är en fråga som även konstnärer intresserar sig för.

– Att träffas i Malmö är ett perfekt tillfälle för oss att tillsammans med den konstnärliga disciplinen belysa olika utgångspunkter av samma problem. I Sverige ska kärnavfall långtidsförvaras i 100 000 år innan det är ofarligt för människor och natur. Det är ett tidsdjup som inte går att överblicka. Gemensam konstnärlig och vetenskaplig utforskning av ett sådant fascinerande ämne kan ge oss nya kunskaper om hur detta kan göras, säger Anders Högberg.

Målet är att nå en djupare förståelse för det komplexa samhällsproblem som kärnavfall innebär. Arkeologin är den enda humanistiska-samhällsvetenskapliga disciplinen med riktigt långt perspektiv på människan och mänskligheten – och det är just därför den kan bidra i frågor om framtidens minne, menar Anders.

– Kulturarvsforskning sysslar med aspekter om bevarandefrågor. Det vi gör nu, påverkar framtiden. Vi måste vara medvetna om det när vi fattar beslut som rör framtiden.