person läser en bok med andra böcker liggande i bakgrunden

Från aristokratin till Lyxfällan – litteraturens dandy under 100 år

Bärbel Westphal, lektor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning, intresserar sig i sitt senaste forskningsprojekt för hur känslor framställs i romaner med erkänt känslokalla figurer – i det här fallet så kallade dandyer. Genom att jämföra romaner från sekelskiftena 1900 respektive 2000 ställer hon den äldre dandyn mot den moderna – och konstaterar att de litterära dandyerna har det svårare i dag.

Bärbel Westphal har studerat känslolivet hos karaktärer i romaner från bland annat Stefan Zweig, Thomas Mann, Sibylle Berg och Christian Kracht. Dandyn som karaktär är elegant, har bra smak och lever ett lyxliv – även när den står på randen till personlig konkurs. Dandyn är också egocentrisk, har en spelad överlägsenhet och är rädd för att förlora sin status.

De dolda känslorna i romanerna från sekelskiftet är passionen och den otillåtna kärleken. I de moderna romanerna ser det dock annorlunda ut.

– De hatar varandra innerligt! Det syns i de moderna romanerna genom den dolda aggressionen och att karaktärerna säger vissa saker, men gör andra, säger Bärbel.

I de moderna berättelserna gör även kvinnorna entré, och med dem följer utseendefixeringen. Kvinnorna bedömer varandra utifrån statusmarkörer som kläd- och bilmärke och deras världsbild formas av reklam; kroppen får inte ha några fel och sjukdomar får inte finnas.

– Det är cyniskt och på gränsen till fascistiskt, de äcklas till exempel av handikappade. Det blir nästan som under nazitiden där allt som inte passar in måste stötas bort, säger Bärbel.

För den moderna dandyn kan exklusivitet uppnås utan att dandyn egentligen har råd – och Bärbel menar att situationen påminner om den som ofta ses i tv-programmet Lyxfällan.

– Några av de kvinnliga romanfigurerna väntar på socialbidrag för att köpa exklusiva saker och har sedan inga pengar över till någonting annat. Men det finns även historiskt sett dandyer som dör utfattiga för att de har förbrukat sitt kapital, säger Bärbel.

Bärbel förvånas över att passionen är så gott som borta hos de moderna dandyerna.

– Den moderna dandyn är likgiltig. Det är en oväntad och otäck bild. Idén utgår från en elitism, och eftersom de tycker sig stå över alla andra, kan de inte heller berömma någon annan.

Om forskningen
Forskningen genomfördes inom "Text im Kontext", ett samarbetsprojekt med germanister vid svenska universitet. Bärbels forskningsartikel är tillgänglig i antologin Emotionen, utgiven av Frank Thomas Grub och Dessislava Stoeva Holm. Peter Lang Publishing Group. Berlin 2018, s. 105–139.