Skolbarn provar paddor i undervisningen.

Fakulteten för samhällsvetenskap satsar på samhällelig drivkraft

Fakulteten för samhällsvetenskap förstärker sitt arbete kring samhällelig drivkraft med målet att integrera forskning, grundutbildning och samverkan. Fakulteten inrättar både ett Centrum för skolutveckling och en samordnare för samhällelig drivkraft, med uppdrag att kartlägga och samordna fakultetens samverkansarbete.

Centrum för skolutveckling (CSU) ansvarar för att genomföra utbildnings- och forskningsuppdrag som riktar sig mot förskolans och skolans verksamheter. Koordinator för centret är Goran Basic.

Genom att inrätta en funktion som samordnare för samhällelig drivkraft vill fakulteten på ett systematiskt sätt bygga upp kunskap om fakultetens samlade verksamhet inom samverkan. Fakultetens samordnare för samhällelig drivkraft är Torun Elsrud.

Arbetet med samhällelig drivkraft ska bidra till att utveckla kunskapsnätverk som skapar fler möjligheter till ökad arbetslivskoppling inom universitetets utbildning samtidigt som de ökar den professionella kompetensen inom arbetslivet.

Integrering mellan forskning, grundutbildning och samverkan utgör en grund för att skapa kompletta kunskapsmiljöer. Målet är att kunskapsmiljöerna ska förstärka såväl utbildning och forskning inom akademin som kompetensen inom samhällets olika verksamhetsområden utanför akademin.

Läs mer om Centrum för skolutveckling.