Janusz Sadowski

Fysikforskare "Editors' suggestion" i en av världens största fysiktidskrifter

Physical Review B har på kort tid valt ut två artiklar som "Redaktionens tips" där Janusz Sadowski, gästprofessor i fysik, är en av författarna.

Physical Review B (PRB) är en av världens största tidskrifter inom området fysik och ges ut av American Physical Society (APS). Varje år publicerar man omkring 4 500 artiklar.

Av dessa artiklar väljs vissa ut som extra intressanta, viktiga och välskrivna, och markeras som Editor's suggestions. Två artiklar med Janusz Sadowski, gästprofessor i fysik vid Linnéuniversitetet, som en av författarna har på kort tid valts till Editor's suggestions: Cubic anisotropy in (Ga,Mn)As layers: Experiment and theory samt Band structure evolution and the origin of magnetism in (Ga,Mn)As: From paramagnetic through superparamagnetic to ferromagnetic phase.