Anna Höglund

Winter is coming! – Ny kurs om Game of Thrones startar 2018

HT 2018 kan du som är intresserad av George R. R Martins fantasyvärld Game of Thrones studera ämnet på Linnéuniversitetet. Kursen heter "Studier av makt i George R. R. Martins Game of Thrones" och det är Anna Höglund, lektor i litteraturvetenskap, som är kursutvecklare och lärare på kursen.

Varför ger Linnéuniversitetet en kurs om Game of Thrones?

Martins bokserie A Song of Ice and Fire samt tv-serien Game of Thrones har under senare år rönt stor popularitet. Idag kan Martins berättelse om den fiktiva kontinenten Westeros och den pågående striden om den mytomspunna järntronen sägas vara ett av populärkulturens mest omtalade fenomen. Inte minst HBO's tv-serie har debatterats livligt i pressen och på sociala medier.

Det faktum att Martins fiktiva värld engagerar och berör så många människor idag är en anledning till att känns högst relevant att ge en kurs som studerar fenomenet. Det är också en fiktiv värld som är intressant och viktig att studera ur en rad vetenskapliga perspektiv, något som avspeglas i den omfattande mängd akademiska artiklar och böcker om Game of Thrones som publicerats de senare åren.

Vad får studenterna lära sig på kursen?

På kursen kommer vi att utforska Game of Thrones utifrån flera olika vetenskapliga perspektiv. Vi kommer bland annat att diskutera genren fantasy och vad det är som är utmärkande för just den fantasy som Martin skapat. Martins värld är ju fiktiv och det är viktigt att förstå hur den är konstruerad och fungerar som just fiktion. Samtidigt har Martin skapat en värld som på flera sätt är lik den verkliga värld som vi lever i. Det är en fantastisk värld men den behandlar företeelser som vi kan relatera till och som engagerar oss. Särskilt HBO's tv-serie har gett upphov till debatt kring en rad angelägna frågor. Serien har fått både ris och ros. Den har bland annat kritiserats för sina starka våldsskildringar och inte minst för att innehålla många scener som skildrar sexuella övergrepp på kvinnor. Samtidigt har serien premierats för sin gestaltning av företeelser som utanförskap och funktionsvariation. Den värld som Martin skapat och våra reaktioner på och åsikter om den säger något om den värld vi själva lever i. På kursen får studenterna lära sig hur man kan diskutera ämnen som de nämnda med hjälp av akademiska teorier och metoder.

Hur ser din egen personliga relation till Game of Thrones ut?

Jag tycker att Martin har skapat en väldigt fascinerande och spännande värld. Jag uppskattar Game of Thrones både för dess underhållningsvärde och för att det är en fiktion som är så relevant att studera akademiskt. Det är en starkt hierarkisk värld som är väl lämpad att ta avstamp i om man som jag är intresserad av att analysera företeelser som makt, maktordningar, förtryck och diskriminering.

Eftersom jag är särskilt intresserad av fantastisk skräckfiktion har jag varit extra engagerad i händelserna som sker bakom "The Wall". Personligen känner jag mig mer bekväm och hemmastadd bland white walkers och wights än vad jag gör i de mer luxuösa miljöerna i King's Landing. Min favoritkaraktär i Game of Thrones är emellertid Tyrion Lannister. Det är en komplex karaktär som jag kan relatera starkt till. Precis som Tyrion har jag "a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things".