Kaffebönor

Gästfrihet som öppenhet mot den andra

Gästfrihetens historia är lika gammal som mänsklighetens existens. Tidiga beskrivningar berättar om gästfrihet som ära och om plikten att välkomna en gäst som knackar på dörren. Under de senaste årtiondena har frågan om gästfrihet fått uppmärksamhet på grund av ett ökat antal invandrare, asylsökande och turister. Gästfrihet innehåller en grundläggande fråga: hur ska vi välkomna en gäst, en resenär, en annan person?

En ny bok från Linnéuniversitetet behandlar idéen om gästfrihet utifrån ett turismsammanhang. Forskaren Emily Höckert har studerat kaffebyar i Nicaragua och vad som händer när till exempel biståndsarbetare, turister, forskare och volontärarbetare kommer dit:
– Jag har sett att många av oss som kommer till dessa byar för att hjälpa till, glömmer att ställa frågan om bönderna och turismföretagare vill ha hjälp, berättar hon.

I sin bok ”Negotiating Hospitality” undersöker Emily Höckert konceptet gästfrihet. Idag handlar turism ofta om den kommersiella gästfriheten; boende, transport, restauranger och upplevelser. Även om det inte finns någon enkel definition på gästfrihetsbegreppet, kan det användas mer generellt för att förstå och beskriva förhållandet mellan människor. Hur välkomnar vi den andra? Hur välkomnar vi olika sätt att tänka och göra saker?

Höckerts studier visar att förhållandet mellan gäst och värd kan vara komplicerat även i den småskaliga landsbygdsturismen på grund av en ojämn relation mellan de utländska gästerna och de lokala värdarna. Det ser ut som att många av gästerna tar för givet att människorna i kaffebyarna välkomnar hjälp och alla besökare utan villkor. Samtidigt har värdarna blivit trötta av gästerna som inte visar inte öppenhet och respekt mot sina värdar. Hon förklarar:
– Gästfrihet innebär att vara förberedd på att avbryta sig och att göra plats för andra. Risken finns att turisterna tar över. Vi måste respektera varandras gränser.

– Det roliga är att det finns inget slut på diskussionerna om gästfrihet; gästfrihet kräver öppenhet och öppnar dörren till överraskningar, berättar Emily Höckert vidare. Egentligen kan gästfrihetens idé användas även för kritiskt tänkande om förhållandet mellan människan och naturen. Framför allt kan gästfrihet förstås som en livsfilosofi som hjälper oss att ge plats åt nya sätt att vara och att veta. Att vara beredd att avbryta sig själv, att bli förvånad och ta emot en gäst.

Kontakt

Emily Höckert, postdoktor, 0733-18 44 55, emily.hockert@lnu.se
Carina Sörgårn, kommunikatör, 0470-70 85 52, carina.sorgarn@lnu.se