Responsive header image

Podd 2025: Vad är receptet för ett lyckat eHälsoprojekt?

Vad är receptet för ett lyckat eHälsoprojekt? Det var en av frågorna som professor Göran Petersson vid eHälsoinstitutet fick svara på när han medverkade SKL och eHälsomyndighetens podd 2025.

– Nummer ett för att få ett lyckat eHälsoprojekt är att beställa en utvärdering. En framgångsfaktor är att följa upp systematiskt och titta på helheten, säger Göran Petersson, professor och verksamhetsledare vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.

Enligt Göran är det ofta är en fördel om utvärderingar och nyttoanalyser utförs av en utomstående part.
– Det är bättre om någon utanför en organisation gör en utvärdering, eftersom det är lätt att bli hemmablind och lite jävig om man själv tycker att man har gjort något bra.

I podden 2025 berättar han bland annat om eHälsoinstitutets nya masterutbildning inom eHälsa, läkarkårens syn på eHälsa och behovet av ett ordnat införande för att skapa en sund eHälsa. Slutligen får han uppgiften att med ett ord sammanfatta hans viktigaste budskap till alla som arbetar ute i landet med att förverkliga vision eHälsa 2025.

- Jag har valt ordet förenkla. Digitala system får inte bli en belastning, de ska vara lätta att använda för patienter, personal och organisationen samt underlätta i arbetet och verksamhetsprocessen.

Se hela intervjun med professor Göran Petersson.