Gunnar Bolmsjö

Gunnar forskar för att utveckla industrins konkurrenskraft i Kronoberg och Kalmar

Gunnar Bolmsjö forskar inom tillämpad robotteknik och automatisering i industrin. Som ny professor i maskinteknik vid Linnéuniversitetet vill han samarbeta med företag såväl regionalt som nationellt för att stärka deras konkurrenskraft på en global marknad.

– Mitt fokus har varit och är inom tillämpad industriell robotteknik och automatisering. Idag ser vi att samhället digitaliseras och samma utveckling finns inom industrin. Man talar om detta med begrepp som smart industri och industri 4.0, säger Gunnar Bolmsjö, som är ny professor i maskinteknik med inriktning mot industriella produktionssystem vid Linnéuniversitetet.

En genomgripande förändring

Kalla det vad man vill, men industrin står inför en genomgripande transformering där olika system kan fås att fungera tillsammans på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Det finns också smarta funktioner som utvecklas inom artificiell intelligens (AI), sensorer och distribuerade datorer. Prispressen ökar på allt detta, samtidigt som prestandan ökar. Detsamma gäller naturligtvis för utrustningar som robotar.

– Men allt detta gör också att system som byggs samman kan bli komplexa. Att konfigurera dessa, skapa metoder som automatiserar delar i detta, jämte modeller och metoder för simulering, analys och programmering av produktionssystem inklusive robotar, det är delar av min forskning, säger Gunnar Bolmsjö.

Knyta kontakter med företag

Just nu håller Gunnar på att knyta kontakter med företag och företagsnätverk i Linnéuniversitetets närhet.

– Jag ser stora möjligheter att bygga upp en forskningsverksamhet som är till nytta för företags konkurrenskraft och i förlängningen jobb och utveckling av regionerna Kronoberg och Kalmar, men även nationellt och internationellt. Jag kommer också att arbeta för att bygga upp en masterutbildning inom industriella produktionssystem och verka för att kurser ska kunna genomföras så att yrkesverksamma i alla åldrar ska kunna tillgodogöra sig dessa.

– Jag vill skapa goda relationer med företag såväl regionalt som nationellt, så att vi tillsammans bidrar till kompetenslyft som säkerställer att både nuvarande och nya företag kan gå in i framtiden och hantera en global marknad.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?

– Jag gillar att skapa nya kontakter och hitta nya möjligheter, och ser fram emot att bygga upp en ny verksamhet inom produktionsteknik. Vi kommer snart att få igång verksamhet i det nya labbet EPIC som ligger vägg i vägg med M-huset och självklart behöver vi nyanställa unga forskare. Det blir en spännande tid!