samtal

Hållbart varumärke i fokus när forskare, studenter och företag möttes

Den 25 oktober anordnade Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab) tillsammans med Almi en inspirationsdag där studenter, forskare, organisationer och företag möttes i Pukeberg för att lära av varandra och knyta kontakter.

Dagen startade med inspiration från företaget Örsjö Belysning på temat ”Från underleverantör till starkt varumärke” med efterföljande framtidsspaning runt ”tjänstedesign – digitalt och hållbart” tillsammans med forskarna Martin Östlund och Jorge Zapico från Linnéuniversitetet.

För att ytterligare stärka kunskapen om design föreläste Eva Wängelin från Designarkivet i Pukeberg om designens betydelse i utvecklingen av ett varumärkes hållbarhet genom en historisk återblick.

Tre studenter från programmet Customer Experience Management på Linnéuniversitetet (Linn Möller, Chiara Lacandelo och Filip Hjertqvist) berättade om sina intryck från de tre företagens (Formpress, Strehög och LGG Inneklimat) webbsidor, för att ge förslag på hur de kan stärka sina varumärken.

– Företagen uppskattade verkligen presentationen och fick med sig både idéer och tankeställare. Studenterna själva tyckte att de fått med sig mycket av hur företag tänker och resonerar – en verklighet som de kan ta med sig i sina studier, säger Ann-Christin Bayard, projektledare för Lidlab.

Dagen avlutades med en summering där de positiva upplevelserna, nya kontakterna och den nya kunskapen som dagen lett till stod i fokus.  

– Vi arbetar ständigt med att hitta sätt som kan länka samman företag och Linnéuniversitetet. Den här dagen är ett väldigt bra exempel på hur det kan göras, säger Ann-Christin.

folk
Deltagarna under 2-minutersdialogen där varumärke och design diskuterades.
Föregående bild Nästa bild
presentation
Örsjö Belysning presenterar.
Föregående bild Nästa bild
presentation
Martin Östlund presenterar.
Föregående bild Nästa bild
två personer
Jorge Luis Zapico och Martin Östlund diskuterar.
Föregående bild Nästa bild
folk i bibliotek
Mingel i biblioteket på Mötesplats Pukeberg.
Föregående bild Nästa bild
människor
På besök i Designarkivet.
Föregående bild Nästa bild