Man poserar utomhus fram en fasad

Hans söker nya vägar för att studera historiska kulturmöten

Hans Hägerdal har blivit befordrad till professor i historia. Hans, som är verksam vid Linnéuniversitetets spetsforskningscenter för koloniala och postkoloniala studier, intresserar sig för kulturmöten, med fokus på fallstudier från sydöstasiatisk historia mellan 1500- och 1800-talet.

I ett aktuellt forskningsprojekt om Aruöarna, en ögrupp i Malukuprovinsen i Indonesien, studerar Hans ett i stort sett outnyttjat källmaterial från 1600-talet och framåt, framställt av holländare vid Ostindiska kompaniet. Källorna – som bland annat berör ekonomiska förbindelser, kultur och religion – ger en ensidigt kolonial bild av de historiska processerna. För att även förstå och utforska hur de inhemska folkgrupperna har agerat och interagerat med kolonialmakterna, tar Hans hjälp från forskare inom andra ämnen.

– Jag är en traditionell historiker som pillar med gamla arkivkällor, men försöker vara nytänkande. Jag har ett intresse för interdisciplinära metoder och samarbetar med antropologer, språkvetare och arkeologer. Det går att göra mycket intressant i skärningspunkten mellan ämnena, säger Hans.

Hans kollega inom arkeologin studerar ögruppens ruiner. De naturvetenskapliga data från ruinerna kan Hans sedan jämföra med arkivkällorna. Genom antropologer har han kunnat ta del av muntliga traditioner från ögruppen, som berättar om allianser mellan öarna som inte nämns i källmaterialet – eftersom holländarna var ovetande om öbornas "vänsterprasslande".

– Vissa av öarna var svårtillgängligt att nå med skepp för holländarna. Som en konsekvens uppstod olika nätverk som holländarna inte riktigt hade kontroll över, säger Hans.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?

– Att ens ord har lite mer tyngd än innan. När man vill starta forskningsprojekt och ansöker om pengar så kommer det förmodligen betyda en del; även om det är en titel tror jag att det inger en viss tyngd hos de stora finansiärerna. Det känns lite mer som att man har vinden i ryggen än tidigare.

Hans forskar om mötet mellan europeiska kolonisatörer och den inhemska befolkningen i Sydöstasien.