Responsive header image

Hur kan vi med enkla verktyg förbättra medicinsk rådgivning på distans?

Hur kan vi med enkla verktyg förbättra medicinsk rådgivning på distans? Fredag den 7 december bjuds yrkesverksamma, forskare och allmänhet in till ett forskningsseminarium vid eHälsoinstitutet med gästföreläsare Martin Östlund som forskar inom ämnet.

– Under rådgivning på distans föredrar både rådgivare och klienter att använda sig av så enkel teknik som möjligt så länge det går, säger Martin Östlund.

Nu bjuder plattform eHälsa, Disa eHealth och eHälsointitutet vid Linnéunivesitetet in rkesverksamma, forskare och allmänhet till ett nytt forskningsseminarum i serien eHälsa. och I sina studier analyserar han hur olika lösningar av medicinsk rådgivning på distans påverkar samtalens innehåll, dynamik och rollfördelning.

- Webben är som en stor skattkista med information och det finns ett mervärde i att möta klienterna i deras egna forum, säger Martin och tillägger att ett exempel på ett sådant form kan vara Familjeliv. 

- Istället för att stämpla sådana källor som ovaliderade, utan värde eller till och med skadliga, kan man möta patienter och anhöriga på plats där diskussioner faktiskt sker. Och vara en professionell röst som hjälper till att tolka, värdera och anpassa råd och tips, till situation och sammanhang, säger Martin Östlund. 

När?
Fredag den 7 december kl 13.15-14.45

Var?
eHälsoinstitutets lokaler, Adress Bredandet 1, Varvsholmen Kalmar.

Vill du delta?
Anmäl dig till mejlen ehalsoinstitutet@lnu.se senast ons den 5/12
(Samt ange om du är allergisk mot något då vi bjuder på fika)

Forskningsseminariet sänds också på distans via länken: 

https://play.lnu.se/media/t/0_u0fe7h2h