Buss på väg till Linnéuniversitetet

Hur reser du till och från Linnéuniversitetet?

Linnéuniversitetet genomför den 20 november till 4 december en undersökning om hur våra studenter och medarbetare reser till och från sin studie- eller arbetsplats. Utifrån resultatet kommer vi 2019–2020 att erbjuda olika aktiviteter och verktyg för att öka antalet klimatsmarta resor kopplade till vår organisation.

Undersökningen tar cirka 5 minuter att svara på – vi hoppas att du vill delta och på så sätt ge oss ett bra underlag att utveckla vårt viktiga hållbarhetsarbete!

De aktiviteter och verktyg du som individ kan få ta del av är:

  • Provåka kollektivtrafiken gratis under 14–30 dagar.
  • Teoretisk kurs i sparsam körning med möjlighet att minska din miljöpåverkan - och dina bränslekostnader.
  • Prova på en samåkningsgrupp som passar dina resor.

Vart finns enkäten?

Du svarar på enkäten genom att klicka på länken i det mejl du kommer att få den 20 november. Två påminnelser kommer att gå ut till de som inte svarat innan den 4 december. Har du inte fått enkäten - kolla gärna din skräppost så att det inte har hamnat där. En uppföljning görs 2020.

Varför gör Linnéuniversitetet denna undersökning?

Under 2018–2020 samarbetar vi med Region Kronoberg och Energikontor Sydost om hur vi kan minska vår organisations klimatpåverkan genom våra resor och leveranser.

Ett antal större arbetsplatser i Kronobergs län, både offentliga och privata, har bjudits in till detta samarbete som främst kommer att behandla beteendepåverkande åtgärder. Medverkar gör i dagsläget länets alla kommunkoncerner, Länsstyrelsen i Kronoberg, Energikontor Sydost, Region Kronoberg, Vida, IKEA, Brunskoggruppen och Lnu.

Under 2018 berörs cirka 30 000 medarbetare och 15 000 studenter av undersökningen. Genom att arbeta med länets resor och transporter kan vi vara med och bidra till minskad miljöpåverkan, positiva hälsoeffekter, minskade kostnader, en stärkt arbetsmarknadsregion och en hållbar samhällsutveckling.

Satsningen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kronoberg.

Du kan läsa mer om samarbetet på http://blogg.regionkronoberg.se/resgront/