Schack

(I can’t get no) Job satisfaction

Mats Hammarstedt presenterar uppsatsen "(I can't get no) Job satisfaction? Differences by sexual orientation in Sweden" på Centre d'Économie de la Sorbonne i Paris den 8 februari.

Uppsatsen är samförfattad med Lina Aldén och Hanna Swahnberg.