bild från stora it-kompetensdagen

Idéer för examensarbeten inom datavetenskap och medieteknik sökes

Institutionen för datavetenskap och medieteknik välkomnar närmare samarbeten med näringslivet kopplat till examensarbeten för studenterna på våra program. Har ni idéer eller funderingar? Här finns information som underlättar ert samarbete med oss och våra studenter.

Kontaktperson

Kontaktpersoner för kandidat- och masteruppsatser inom datavetenskap och medieteknik är:

Uppsatsförslag

Om ni har en idé för en uppsats inom ämnet datavetenskap, skriv en kort beskrivning (på engelska) till aktuell kontaktperson ovan innan den sprids bland studenterna. På så sätt är idéerna avstämda och godkända även ur ett akademiskt perspektiv. Godkända uppsatsförslag publiceras på https://coursepress.lnu.se/subject/thesis-projects/proposals. Använd gärna mallen som finns under uppsatsförslagen när ni gör er inledande beskrivning.

Har ni inget konkret uppsatsförslag men vill att våra studenter skall kontakta er, lägger vi gärna upp ert företag och en kontaktperson i listan över industrikontakter via länken ovan, så att studenterna kan ta direkt kontakt med er.

Vill ni ha löpande information om vad som händer inom data/IT?

Det kan handla om allt från student- till forskningssamarbeten, från konferenser och seminarier till möjligheter till kompetensutveckling för dig och dina kollegor. Vi delar med oss av detta och mycket mer i vårt nya nyhetsbrev, som du registrerar dig för på https://lnu.hobsonsradius.com/ssc/iform/EC787G0x703w0x6702c0S3K.ssc.

Vi ser fram emot fortsatt goda samarbeten!