de båda böckerna

Idrottsforskare medverkar i ny litteratur om träning och ledarskap

I dagarna presenterar SISU Idrottsböcker två nya läroböcker: Idrottens ledarskap och Idrottens träning. Fyra forskare i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet har bidragit till böckerna med kapitel om ledarskap och lärande.

I den nya boken Idrottens ledarskap från SISU Idrottsböcker (Idrottens bokförlag) som släpps i dagarna bidrar fyra forskare vid Linnéuniversitetet med två kapitel: Per Göran Fahlström, Mats Glemne, Marie Hedberg och Susanne Linnér, alla från institutionen för idrottsvetenskap. Det ena kapitlet handlar om ledarskap och det andra om lärande. Ambitionen är att förmedla ett innehåll som bygger på forskningsbaserad kunskap, samtidigt som texten ska framställas på ett sätt som gör den tillgänglig för olika målgrupper.

– Ledarskapskapitlet handlar om grundprinciper. Tanken är att man ska kunna använda de modeller som finns och att innehållet ska vara tillämpbart. Vi ger inspel men vill också väcka läsarnas frågor. Det går inte att säga att "så här blir du en bra ledare", det måste man reflektera över och arbeta med, säger PG Fahlström, lektor i idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Det andra kapitlet, Lärande och det pedagogiska ledarskapet, behandlar olika perspektiv på lärande och utgångspunkter för planering och genomförande av idrottsträning för att skapa förutsättningar för lärande.

– Man måste förstå att det är människor man tränar och då behöver man både idrottslig och pedagogisk kunskap. Det tycker jag vi pratar för lite om vid utbildningar, säger PG Fahlström.

– Ledarna bör ha ett reflekterande förhållningsätt och kunna ompröva det man gör. Kompetensen hos tränarna är helt avgörande för en god utveckling av svensk idrott.

Böckerna är framtagna för att användas som kurslitteratur såväl i idrottens egna utbildningar för tränare och ledare på alla nivåer och i alla åldersgrupper, som i andra idrottsrelaterade utbildningar och som fortbildningslitteratur. De kommer därför att nå läsare inom Riksidrottsförbundets samtliga 71 specialidrottsförbund, vilket innebär att de årligen kommer att läsas av tusentals tränare och ledare inom svensk idrott.

Böckerna kan beställas hos SISU Idrottsböcker.

Mer information

PG Fahlström, telefon 070-576 90 06, e-post pergoran.fahlstrom@lnu.se