Hus N på campus i Växjö

34 indiska studenter utforskar hållbar utveckling på Linnéuniversitetet

Föreläsningar och studiebesök på universitetet och andra platser i södra Småland ska ge 34 studenter från Indian Institute of Management goda exempel på hållbarhet.

Under en intensiv vecka, 26-31 augusti, besöker en grupp om 34 studenter från Indian Institute of Management Lucknow (IIML), campus Noida, Linnéuniversitetet i Växjö. Noida är en förort till Indiens huvudstad New Delhi.

Studenterna läser ett masterprogram i hållbar förvaltning och deras besök är en del av IIML:s program för internationell fördjupning. Under sin vecka i Växjö kommer de dels få ta del av aktuell forskning vid universitetet, dels få besöka ett antal platser för att möta exempel på hållbarhet.

Bland besöken märks Norremarks återvinningscentral, fjärrvärmeverket Sandviksverket, Electrolux, Amokabel, Målerås glasbruk och Xylem Water Solutions. Kontakten med de tre senare företagen har förmedlats av Linnaeus Innovation Design Lab (Lidlab), ett kompetenscentrum för samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi.

– Våra nätverk och kontakter ute i näringslivet är en styrka för att hitta in i företag, att få kunskap om exempelvis vilka som är specifikt intresserade av hållbarhet. I det här fallet har vi fått fram tre företag som också är intresserade av Indien och har affärskontakter där. Här kan finnas intresse för att ha fortsatta kontakter med någon intresserad student framöver, säger Ann-Christin Bayard, projektledare vid Lidlab.

Värd för besöket från IIML är dr Krushna Mahapatra vid institutionen för byggd miljö och energiteknik.