Bodil mottar pris av landshövdingen

Innovationspris till arkeolog med experimentlusta

Bodil Petersson, docent i arkeologi vid Linnéuniversitetet, är Kalmar läns vinnare av innovationspriset SKAPA för sitt arbete med experimentellt kulturarv i skärningspunkten mellan konst och kulturarv/arkeologi. Priset, som är Sveriges största innovationspris och instiftat till Alfred Nobels minne, innebär att Bodil också kommer att delta i den nationella tävlingen som avgörs i Stockholm den 8 november.

Bildtext: Bodil Petersson mottar priset av Thomas Carlzon, landshövding i Kalmar län. © Bild: Carl Winsth/24Kalmar.

– Vi använder en konstnärligt experimentell arbetsform i relation till arkeologi och kulturarv för att utforska vad kulturarv kan betyda för oss här och nu. Att kombinera konstnärer av olika slag med arkeologer och kultur(arvs)arbetare är ett mål, för att utröna kulturarvets skiftande betydelser för oss i dag. Och därför är det väldigt roligt att få det här priset – det är verkligen ett erkännande, säger Bodil.

Kulturarv har på senare år blivit "hett" – många är nyfikna på vad kulturarv är. Bodil tänkte att forskningen kunde ta vara på det intresset, och idén att arbeta med konstnärer tillsammans med det levande kulturarvet föddes.

– Under perioden den 1 september 2016 till den 31 augusti 2018 har vi haft finansiering från Familjen Kamprads stiftelse för att utforska möten i skärningspunkten mellan konst och kulturarv/arkeologi. Poängen var att åtta konstnärer skulle gestalta och sedan visa upp sina konstprojekt vid åtta olika kulturarvsplatser på Öland. Under de senaste två åren har varje vernissage dragit mycket folk, mellan 50 och 100 beökare varje gång. Jag tror att nyckeln till framgång är att det finns ett förstående; de konstnärer som är med ska känna en dragning till och nyfikenhet på forskning och de forskare som är med ska även de känna en dragning till och nyfikenhet på det konstnärliga, säger Bodil.

Och framtiden ser ljus ut.

– Förutom Öland och Småland finns det dels noder nationellt, bland annat i Kivik och Vitemölla på Österlen i Skåne, dels internationellt i Irland och i Nederländerna, där vi arbetar tillsammans med grupper av samverkande kultur(arvs)arbetare, arkeologer och konstnärer, säger Bodil

Just nu, och under de närmast kommande åren, ska det påbörjade samarbetet med Irland utvecklas vidare. Samarbetet utgår ifrån gemensamma studieresor som genomförts både i Irland och på Öland, och på ett gemensamt utforskande av platser och företeelser som relaterar till kulturarv i både Irland och Sverige, för att gruppen därefter tillsammans kunna närma sig platser i båda länderna konstnärligt och arkeologiskt. Detta förberedande arbete har skett under 2018.

– Vi är inspirerade av ett interlokalt arbetssätt, där vi på ett intressant sätt kan spegla varandras världar men ändå sätter den lokala särarten högt på undersökningsagendan.

Bodil tror att priset kan öppna nya dörrar – dels för henne själv, dels för humanistisk forskning generellt.

– När det gäller aktörer utanför akademin, men också forskare som inte är knutna till den humanistiska traditionen, hoppas jag att priset visar att humaniora i dag har en särskild relevans i människors liv, säger Bodil.

Om priset

Efter att regionala juryer har utsett pristagare i varje län, är det dags för en SKAPA-final, där pristagare ska utses bland de regionala pristagarna. På en gala den 8 november i Stockholm avgörs vem eller vilka som får det nationella SKAPA-priset, ett uppfinnarpris som bedöms kunna utvecklas till innovationer av olika slag.